Ved henvendelse vil takstmannen hjelpe deg å velge rett produkt!

BOLIGTAKST

Låne‐ og verditakst:

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Boligsalgsrapport:

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Målet med boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Takstpartner anbefaler bruk av boligsalgsrapport ved omsetning av bolig. Rapporten kan leveres med eller uten verdiberegning.

SKADETAKST

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettings‐arbeidene. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

NÆRINGSTAKST

Næringseiendommer takseres av tilleggsutdannede takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting. Vurdering basert på bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier danner grunnlag for taksten.

KJØPSHJELP OG BYGGELÅNSOPPFØLGING

Kjøpshjelp:

Få hjelp av en fagmann til å vurdere eiendommen du skal kjøpe eller overta. Takstmannen blir med på visning, forhåndsbefaring, overtakelse eller ett‐årsbefaring.

Byggelånsoppfølging:

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

REKLAMASJON

En reklamasjonsrapport er en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

TEGNING

Flere av våre takstmenn kan tegne opp boligen din i 2D tegning eller som 3D modell. Trenger du tegning for byggesøknad eller salg si ifra om dette ved bestilling.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Design og produksjon fra